2018 m. Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje teikimai ir reikalavimai

TEIKIMAI:

Anykščių rajono savivaldybei:

Teikimas dėl 2005-03-31 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-100

Teikimas dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-15 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbo užmokesčio apkaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Teikimas dėl 2005-06-30 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-194 1.2. punktu patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo taisyklių

Teikimas dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-569 "Dėl įgaliojimų suteikimo"

Teikimas dėl 2018-09-28 Anykščių rajono savivaldybės mero potvarkio Nr. MPP-54 "Dėl priemokos <...> nustatymo"

Ignalinos rajono savivaldybei:

Teikimas dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. P3-129 "Dėl priemokos nustatymo"

Molėtų rajono savivaldybei:

Teikimas dėl 2018-01-25 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-27

Teikimas dėl 2018-02-22 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-48

Teikimas dėl 2018-06-27 Molėtų rajono savivaldybės mero potvarkio Nr. B4-7 "Dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo"

Utenos rajono savivaldybei:

Teikimas dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2018 m. birželio 28 d. potvarkio Nr. MP-46 "Dėl Viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo"

Teikimas dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-95

Visagino savivaldybei:

Teikimas dėl 2004-11-11 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-326

Teikimas dėl 2017-12-07 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-235 "Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą Visagino savivaldybėje"

Teikimas dėl 2015-06-25 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-144

Teikimas dėl 2016-08-10 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-153 3 punktu patvirtintų Visagino švietimo pagalbos tarnybos nuostatų

Teikimas dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. ĮV-179

Zarasų rajono savivaldybei:

Teikimas dėl 2016-10-28 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-230

REIKALAVIMAI:

Anykščių rajono savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 6-1 straipsnio 6 dalies, Kultūros centrų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies bei Muziejų įstatymo 7 straipsnio 7 dalies nuostatų įgyvendinimo

Molėtų rajono savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 17 punkto, 35straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Utenos rajono savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Visagino savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 17 punkto, 35straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio 7 dalies ir 29 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatų įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 6-1 straipsnio 6 dalies, Kultūros centrų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies bei Muziejų įstatymo 7 straipsnio 7 dalies nuostatų įgyvendinimo

Zarasų rajono savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 17 punkto, 35straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies nuostatos įgyvendinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-19