Veiklos sritys

Remiantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, Vyriausybės skiriami Vyriausybės atstovai atlieka savivaldybių administracinę priežiūrą, tai yra prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus.

 

TEIKIMAI:

Anykščių rajono savivaldybei:

Teikimas dėl 2005-03-31 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-100

Teikimas dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-15 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbo užmokesčio apkaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Teikimas dėl 2005-06-30 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-194 1.2. punktu patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo taisyklių

Teikimas dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-569 "Dėl įgaliojimų suteikimo"

Ignalinos rajono savivaldybei:

Teikimas dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. P3-129 "Dėl priemokos nustatymo"

Molėtų rajono savivaldybei:

Teikimas dėl 2018-01-25 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-27

Teikimas dėl 2018-02-22 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-48

Utenos rajono savivaldybei:

Teikimas dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2018 m. birželio 28 d. potvarkio Nr. MP-46 "Dėl Viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo"

Visagino savivaldybei:

Teikimas dėl 2004-11-11 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-326

Teikimas dėl 2017-12-07 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-235 "Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą Visagino savivaldybėje"

Teikimas dėl 2015-06-25 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-144

Teikimas dėl 2016-08-10 Visagino savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-153 3 punktu patvirtintų Visagino švietimo pagalbos tarnybos nuostatų

Teikimas dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. ĮV-179

Zarasų rajono savivaldybei:

Teikimas dėl 2016-10-28 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-230

REIKALAVIMAI:

Anykščių rajono savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Molėtų rajono savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 17 punkto, 35straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Utenos rajono savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Visagino savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 17 punkto, 35straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Zarasų rajono savivaldybei:

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 6 dalies, 16 straipsnio 2 dalies 17 punkto, 35straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto nuostatos įgyvendinimo

Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-1 straipsnio 2 dalies nuostatos įgyvendinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-21